Blogs | Cyber Security Executive | Insights

Data Protection Officer Guideline – How to Organise the Data Protection Officer role?

There has been a lot of buzz around the subject of Data Protection Officer recently, which is why we decided to put together a Data Protection Officer guideline. The GDPR gives org...

Data Protection Officer: Role, Requirements and Organising

The Data Protection Officer role has come into sharp focus on the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR). Along with this, the market for data protection professionals is booming: the GDPR obliges ce...

November 13, 2018

As the frequency and severity of cyber risk increases, businesses need to ensure that the operational, financial and reputational aspects of cyber risk are properly aligned and questioned. Here, a comprehensive Cyber Insurance can make the difference between stayin...

November 6, 2018

Tietomanipulaatio on merkittävä kyberturvallisuuden osa-alue, joka on viime aikoina noussut esille julkisessa keskustelussa. Tietomanipulaatiolla tarkoitetaan toiminnan kannalta kriittisten tietojen tarkoituksellista muokkaamista, jonka tavoitteena on haitata kohte...

November 6, 2018

Tämä on tapaustutkimus siitä, millaisia hyötyjä voidaan saavuttaa tiedon eheyden monitoroinnilla henkilöstöhallinnon prosesseissa.  Tässä esimerkissä käydään läpi, miten organisaation on mahdollista:

  • Vähentää henkilöstöresurssien hallintaan liittyvien ongelmien...

Näkökulmia

Digitalisaatio muuttaa maailmaa tällä hetkellä hyvin nopeasti usealla eri rintamalla. Yhdistämme jatkuvasti enemmän laitteita internetiin, ja yhteiskuntamme tulee näistä enemmän ja enemmän riippuvaiseksi. Tahti on tällä hetkellä niin nopea, että interneti...

November 2, 2018

Appointing a DPO is an obligation for some organisations. On the other hand, some wish to do so voluntarily. The questions ‘when does an organisation need to appoint a DPO’ seems to be a puzzling one. Nevertheless, appointing a DPO comes with many benefits for an o...

Please reload

Featured Posts

Katse tietoliikenneverkkojen kyberuhkiin – miten voimme suojautua?

June 4, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts