Verkkoon kytketty IoT-laite voi olla vakava tietoturvaongelma

September 21, 2018

 

 

Kyberturvallisuus varmistaa yritysten selviytymiskyvyn sähköisissä toimintaympäristöissä.


Viime vuosina laajaa kiinnostusta herättäneen IoT:n kuvataan olevan yksi isoimpia IT-alalla koskaan tapahtuneita asioita. IoT:hen liittyvät turvallisuustekijät ovat varsin monisäikeisiä, ja niitä tulee jatkuvasti ylläpitää. Tehokas tietoturva on ensisijaisesti asiantuntevaa osaamista yhdistettynä hyviin työkaluihin ja palveluihin.

 

Esineiden internet eli Internet of Things (IoT) on varsin laaja-alainen ilmiö. Usein hyvin erilaisia asioita tulkitaan kuuluvaksi tämän yhden ja saman kattotermin alle.

– Esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa jako verkkoon kytkettyjen leivänpaahtimien tai kiinalaisten nettikameroiden ja toisaalta sähköyhtiön toimittaman etäluettavan sähkömittarin välillä, Virian tietoturvajohtaja Kari Salmela sanoo.

 

Jälkimmäisten laitteiden turvallisuuteen ei yritys itse pääse vaikuttamaan lainkaan, vaan on luotettava esimerkiksi sähköyhtiöön. Kaikille IoT-toteutuksille on kuitenkin yhteistä se, että niissä internet-verkko laajentuu laitteisiin ja koneisiin. Verkon kautta voidaan ohjailla ja mitata kyseisten laitteiden ja koneiden toimintaa.

 

Salmelan mukaan jokainen suojaamaton verkkoon kytketty laite voi toimia väylänä rikolliselle toiminnalle.

 

– Esimerkiksi nettikamera voi olla osatekijänä tietomurtotapauksessa. On siis hyvinkin tärkeää, miten verkkoon kytketyt laitteet on suojattu.

 

Tietoturva on jatkuva prosessi

 

Kyberturvallisuudella tarkoitetaan yrityksen selviytymiskykyä sähköisessä liiketoimintaympäristössä. Hyvään tietoturvaan kuuluu muutakin kuin palomuurit ja virustorjunta. Se vaatii yhä enemmän henkilöosaamista laitteistojen ja ohjelmien lisäksi. Kokonaisturvallisuus rakentuu hyvistä työkaluista ja palveluista sekä toimivista prosesseista ja koulutetuista ihmisistä.

 

Laitteen käyttöönottohetkellä asiakas tulee helposti tarkastelleeksi lähinnä sen hankintahintaa. Tärkeää olisi kuitenkin miettiä myös laitteen turvallisuudesta huolehtimista sen koko elinkaaren ajan.

 

Salmela muistuttaa, ettei turvallisuus ole kertasuoritus, vaan sitä täytyy ylläpitää jatkuvasti. Myös ennakointi on tärkeää. Aktiivisella havainnoinnilla voidaan tarkastella mahdollisia uhkia jo ennen kuin ne konkretisoituvat. Parhaimmillaan fyysistä ja digitaalista turvaa tarkastellaan kokonaisuutena.

 

– Suomessa alan yritykset ovat tyypillisesti erikoistuneet joko digitaaliseen tai fyysiseen turvallisuuteen. Meillä Viriassa molemmat saa samasta paikasta. Olemme myös alan ainoa toimija, joka yhdistää turvallisuuspalveluihin kehittynyttä analytiikkaa.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Katse tietoliikenneverkkojen kyberuhkiin – miten voimme suojautua?

June 4, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

CYBER SECURITY EXECUTIVE

PARTNERSHIPS

Tuija Taivainen
+358 40 530 1351
tuija.taivainen@bignordic.com

VENUE: KATTILAHALLI,

Sörnäisten rantatie 22,

00101 Helsinki​, Finland

INTERNATIONAL PARTICIPANTS & ACCREDITATION

customercare@bignordic.com

Business Insight Group

Kalevankatu 31, 00100 Helsinki
www.bignordic.com

Subscribe to our newsletter and we'll inform you about upcoming B2B conferences most suitable for your profession and interests.
 

All new subscribers will receive a 15% discount voucher that can be used for participation tickets!

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon
  • White Vimeo Icon
CYBER SECURITY