top of page

Turvallisuus voi olla uuden liiketoiminnan lähde


Turvajärjestelmät tarjoavat mahdollisuuksia myös tiedon jalostamiseen ja sitä kautta liiketoiminnan kehittämiseen.

Digitalisaatiosta puhutaan paljon ja sen tuomat uudet mahdollisuudet houkuttelevat. Samalla tulisi kuitenkin huolehtia myös digitaalisaatioon liittyvistä uudenlaisista turvallisuustarpeista. Uhkakuvat ovat digitaalisessa maailmassa muuttuneet ja valitettavan usein yritykset ovat varustautuneet nykyisiin vaatimuksiin liian heikoin eväin.

– Turvallisuus on yhtiön toiminnan jatkuvuuden varmistamista. Yritys voidaan tuhota sillä, että sen tiedot häviävät tai ne joutuvat vääriin käsiin. Tiedosta on tullut entistä kriittisempi osa kaikkien yritysten toimintaa ja sama pätee tietysti julkisiin palveluihin, Virian toimitusjohtaja Mika Vihervuori toteaa.

Koska uhat ovat uusia, niihin pitää myös varautua eri tavalla kuin aiemmin. Vihervuori arvioi, että turvallisuusuhkiin ollaan kyllä herätty, mutta resursseja turvallisuuden parantamiseen ei välttämättä olla valmiita kohdentamaan riittävästi. Moni yritys vain toivoo, että tieto- tai identiteettivarkaus ei satu omalle kohdalle.

– Tietoturva-asiat ovat monelle vieraita eikä päättäjilläkään tahdo olla ymmärrystä nykyteknologiasta. Esimerkiksi pilvipalveluja käytetään ymmärtämättä niihin liittyviä riskejä. Ennakoimalla ja varautumalla voidaan turvata toiminnan jatkuvuus erilaisissa häiriötilanteissa ja saada aikaan myös säästöjä. Turvajärjestelmistä syntyvä tieto tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen.

Tieto hyötykäyttöön

Virian kattava palveluvalikoima suojaa sekä yritysten fyysistä että digitaalista turvallisuutta. Virialla turvallisuus on yksi ja sama kokonaisuus.

Kokonaisturvallisuuden lisäksi Viria auttaa asiakkaitaan hyödyntämään eri järjestelmistä saatavaa tietoa eli keräämään, jalostamaan ja analysoimaan sitä.

– Puhtaasti turvallisuuteenkin liittyvästä tiedosta voi olla monenlaista hyötyä liiketoiminnalle, Vihervuori sanoo.

Tulevaisuudessa Viria haluaakin kasvattaa palvelujensa arvoa asiakkaalle entisestään sillä, että yritys tuottaa tietoa, jota asiakas voi hyödyntää paitsi turvallisuutensa myös liiketoimintansa parantamiseen. Jo olemassa olevat järjestelmät voidaan valjastaa tiedon jalostamiseen. Monella yrityksellä olisi mahdollisuus jo nyt hyödyntää nykyistä tehokkaammin digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Siksi Virialla on investoitu voimakkaasti data-analytiikkaan ja sovelluspalveluihin.

– Turvajärjestelmät tarjoavat mahdollisuuksia myös tiedon jalostamiseen ja sitä kautta liiketoiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi kameravalvonnan kuvasta voidaan analysoida kaupassa asioivien sukupuoli- ja ikäjakaumaa ja hyödyntää sitä äänimainonnassa. Yhdistämällä tiedot kassajärjestelmään saadaan tietoa

ostajaprofiilien vaikutuksesta eri tuotteiden menekkiin, Vihervuori kuvaa.

– Välineet ovat olemassa ja asiantuntijuudellamme ne saadaan tuottavaan ja turvalliseen käyttöön myös tiedon jalostamista ajatellen.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page